Whitepaper Inspectie en Onderhoud - Dakmerk

Whitepaper: Inspectie en onderhoud bouwstenen duurzaamheid dak

Er gebeurt steeds meer op het dak, variërend van extra terrasruimte en parkeergelegenheid tot sedumbegroeiing, daktuinen en zonne-energie. Hierdoor, en de ook hier onvermijdelijke roep om duurzaamheid, is de aandacht voor het dak groter dan ooit tevoren. Dit heeft ook zo z’n consequenties voor inspectie en onderhoud van platte daken.

Nederland telt tussen de 400 en 450 miljoen vierkante meter plat dak, wat steeds vaker multifunctioneel ingezet wordt. Als parkeerterrein doen daken al langer dienst, maar toepassingen als energie- en groendaken zijn in opkomst. “Dat heeft met duurzaamheid te maken, maar ook het kostenaspect speelt natuurlijk mee”, aldus Pieter Roterman, directeur van Cazdak Dakbedekkingen en één van de door DAKMERK erkende kwaliteitsdakdekkers. Beide elementen spelen ook een grote rol als het over de inspectie en het onderhoud van platte daken gaat. “Goed onderhoud en duurzaamheid gaan hand in hand. Goed onderhoud verlengt de levensduur van het dak. In het hele streven naar duurzaamheid komt daar steeds meer aandacht voor. Serieuze vastgoedpartijen laten sowieso minimaal één keer per jaar een goede inspectie en onderhoud uitvoeren. Hetzelfde geldt als je met de pandeigenaar zelf praat. Zij maken een betere afweging en hebben een langere planningshorizon. Zij beseffen dat een kleine jaarlijkse investering op de langere termijn veel kosten bespaart. Daarnaast ben je natuurlijk jaarlijks onderhoudsplichtig om aan de voorwaarden van de tien-jaars DAKMERK-garantie te voldoen.”

Eén partij voor het dak

De toenemende interesse voor het dak betekent ook dat er meer aandacht komt voor een goed inspectie- en onderhoudsplan. Kern blijft natuurlijk het voorkomen van lekkages en dus het controleren van kwetsbare plekken op het dak, zoals gevelaansluitingen, dakranden, naadverbindingen en de dakdoorbrekingen voor bijvoorbeeld waterafvoer. “De bewustwording bij professionele opdrachtgevers dat ook deze werkzaamheden op een veilige en verantwoorde wijze uitgevoerd dienen te worden, wordt gelukkig steeds groter. Mede hierdoor is men bereid te investeren in permanente veiligheidssystemen.

Als men eenmaal geïnvesteerd heeft in deze systemen kan vervolgens de volle aandacht gaan naar de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden van zowel de dakbedekkings- en dakbegroeiingssystemen als de jaarlijkse keuring van de veiligheidssystemen. Professionele onderhoudsbedrijven weten hier op in te spelen door al deze disciplines in een pakket aan te bieden, waarmee de opdrachtgevers worden ontzorgd middels ‘één partij op het dak’. Dit betekent dus ook één aanspreekpunt voor alle dakgerelateerde zaken.”

Duurkoop

De levensduur van een dakbedekkingsconstructie is een samenspel van vele factoren, zoals het ontwerp, de kwaliteit van uitvoering, het afschot, de onderconstructie, gebruiksbelastingen, klimaatsinvloeden en de mate van periodiek onderhoud. Daar waar bij bestaande daken een tendens naar meer kwaliteit en duurzaamheid waarneembaar is, valt er op de nieuwbouw nog wel het een en ander aan te merken. Roterman: “De budgetten staan daar onder druk, wat de kwaliteit niet ten goede komt. Ik kom soms ronduit belabberde constructies tegen. Een goed ontworpen en uitgevoerd dak zou zo’n twintig jaar mee moeten kunnen, helaas komt het nog steeds al te vaak voor dat daken vanuit de nieuwbouw al binnen tien jaar gerenoveerd dienen te worden. Goedkoop is duurkoop.”

Bewaren