DAKMERK kwaliteitseisen - Dakmerk

Kwaliteit op het hoogste niveau

DAKMERK-kwaliteitseisen

DAKMERK erkende dakdekkers voldoen wat betreft vakmanschap aan de strenge toelatingscriteria en zijn in het bezit van het KOMO procescertificaat BRL 4702. Hun projecten worden vóór aanvang door DAKMERK technisch beoordeeld op o.a. ontwerp, materiaalkeuze, systeem- en pakketopbouw en bevestiging.

Inspectie tijdens applicatie

De kwaliteit van werken in uitvoering worden steekproefsgewijs, frequent en onaangekondigd op circa 40 inspectiepunten geïnspecteerd. De onafhankelijke inspecteurs rapporteren hun bevindingen aan de dakdekker. Indien er aanleiding is, worden de uitkomsten met de dakdekker besproken. Zo nodig worden er direct maatregelen genomen om de kwaliteit van het werk te borgen.

Benchmark voor vergelijking

DAKMERK verwerkt jaarlijks de resultaten van alle rapportages in een overzicht. Met deze benchmark kan elke dakdekker zijn eigen score op een groot aantal onderdelen vergelijken met andere participanten en zelf beoordelen hoe hij zijn kwaliteit kan verbeteren.

Het garantiecertificaat van DAKMERK

Nadat aan alle kwaliteitseisen is voldaan, geeft DAKMERK voor het werk een eigen garantiecertificaat af. De opdrachtgever is hiermee 10 jaar lang verzekerd van een waterdicht dak. Blijft de dakdekker in die periode door insolventie in gebreke, dan behoudt de opdrachtgever via het waarborgfonds van DAKMERK zijn 10 jaar waterdichtheidsgarantie.

Bewaren