DAKMERK MAAKT HET VERSCHIL

Verschil 05

Alle projecten voldoen aan KOMO procescertificaat BRL 4702 en worden daarop gecontroleerd.

Verschil 06

Onafhankelijke inspecteurs borgen de DAKMERK kwaliteit door fysieke inspecties tijdens uitvoering van het werk.

Verschil 07

Door DAKMERK goedgekeurde projecten ontvangen de eigen, onafhankelijke 10 jaar waterdichtheidsgarantie.

Verschil 08

Alle DAKMERK goedgekeurde projecten zijn bij insolvabiliteit van een dakdekker gegarandeerd voor waterdichtheid.

Verschil 09

Gebruiksdaken kunnen voor het verwijderen en terugplaatsen van op het dak aangebrachte zaken aanvullend worden verzekerd.

Verschil 01

DAKMERK erkende dakdekkers worden continu gecontroleerd op de hoge DAKMERK kwaliteitseisen.

Verschil 02

Álle projecten worden door een onafhankelijke deskundige vóór uitvoering gecontroleerd op o.a. materialen en systeem.

Verschil 03

DAKMERK erkende dakdekkers zijn onafhankelijk van producenten en maken voor u de beste keuzes in materialen, systeem en prijs.

Verschil 04

Alle projecten voldoen aan de normen van de Vakrichtlijn, het kwaliteitshandboek voor platte daken.

Er gebeurt steeds meer op het dak

De tijden dat je op platte daken alleen maar kiezels kon vinden, ligt al geruime tijd achter ons. In dichtbevolkt Nederland worden de dure vierkante meters van de daken steeds vaker tot nut gemaakt. Het brengt een heel andere dimensie in het dakdekken met zich mee, aldus David Kemena, directeur van DAKMERK.


“Er worden soms hele boerderijen op aangelegd”. Nederland telt tussen de 400 en 450 miljoen vierkante meter plat dak. “Lange tijd was dat zowel letterlijk als figuurlijk braakliggend terrein”, volgens Kemena. “Niet dat er nooit iets gebeurde. De hangende tuinen van Babylon zijn denk ik zo’n beetje het eerste voorbeeld dat ik ken van een multifunctioneel dak. En ook als parkeerterrein doen daken al langer dienst. De mate waarin platte daken nu voor andere doeleinden worden ingezet is echter nieuw.” Naast de parkeerdaken gaat het dan vooral om energiedaken (bijvoorbeeld met zonnepanelen) en groendaken. “Die laatste categorie varieert van een redelijk extensieve variant met sedumplantjes tot aan hele intensieve groendaken, inclusief bomen, struiken, moestuinen en de bijbehorende kippen."

Wortelwerend

Alhoewel gebruiksdaken nu maximaal 10 procent van de markt uitmaken, ziet Kemena dat aandeel de komende jaren zeker toenemen. “Dit soort daken in het centrum van de grote steden betreffen de duurste vierkante meters en bieden vaak prachtig uitzicht. Niet zo gek dat woningeigenaren er dan graag een tuin of terras op laten aanleggen.” De belangrijkste vraag komt echter van de zakelijke daken, waarbij beleggers of beheerders via energiewinning extra inkomsten willen genereren. Daarnaast draagt een groendak bij aan het duurzame imago van een project. Dat is weer goed voor de verhuurbaarheid.” Dat de participanten binnen DAKMERK wel varen bij de nieuwe ontwikkelingen kan Kemena niet ontkennen. “Even plat gezegd vereist zo’n multifunctioneel dak wel even wat andere kennis dan een standaard bitumen of kunststof dak. In Nederland zijn zo’n duizend dakdekkersbedrijven. Dertig daarvan zijn aangesloten bij DAKMERK, maar die doen grofweg een derde van de markt aan platte daken. Het zijn dus vooral de grotere kwaliteitsdakdekkers die bij ons participeren en die ook de expertise hebben om dit soort complexe nieuwe toepassingen te kunnen uitvoeren.”

Faillissementen en zzp’ers

DAKMERK biedt tien jaar garantie op de door de aangesloten bedrijven gelegde daken. Kemena: “Dat bieden we al langer voor gewone platte daken, maar recent ook voor gebruiksdaken.” De garantie dekt in dat geval het dak, maar niet alles wat erop staat, alhoewel DAKMERK nu, inspelende op de nieuwe ontwikkelingen, ook een aanvullende verzekering in het leven heeft geroepen die bij waterondichtheid het verwijderen en opnieuw aanbrengen van bijvoorbeeld beplanting en zonnepanelen dekt. “Dat kan anders voor opdrachtgevers toch aardig in de papieren lopen.” Afgezien van de gebruiksdaken neemt de vraag naar ‘gewone’ DAKMERK platte daken ook toe. “Klanten zoeken in toenemende mate zekerheid, die we met onze garantie bieden. Als er een lekkage optreedt, ben je echt aan de beurt. Ik denk dat de toegenomen interesse mede een reactie is op de faillissementen van de laatste tijd en het in toenemende mate verschijnen van zzp’ers op de bouwplaats, al dan niet uit verre buitenlanden. Dan neemt men toch liever het zekere voor het onzekere. Het feit dat we initiatiefnemer zijn van de bijbel van dakdekkend Nederland, de Vakrichtlijn, helpt ook zeker bij het versterken van ons kwaliteitsimago.”

Download de whitepaper ook als pdf-bestand.