DAKMERK MAAKT HET VERSCHIL

Verschil 06

Onafhankelijke inspecteurs borgen de DAKMERK kwaliteit door fysieke inspecties tijdens uitvoering van het werk.

Verschil 07

Door DAKMERK goedgekeurde projecten ontvangen de eigen, onafhankelijke 10 jaar waterdichtheidsgarantie.

Verschil 08

Alle DAKMERK goedgekeurde projecten zijn bij insolvabiliteit van een dakdekker gegarandeerd voor waterdichtheid.

Verschil 09

Gebruiksdaken kunnen voor het verwijderen en terugplaatsen van op het dak aangebrachte zaken aanvullend worden verzekerd.

Verschil 01

DAKMERK erkende dakdekkers worden continu gecontroleerd op de hoge DAKMERK kwaliteitseisen.

Verschil 02

Álle projecten worden door een onafhankelijke deskundige vóór uitvoering gecontroleerd op o.a. materialen en systeem.

Verschil 03

DAKMERK erkende dakdekkers zijn onafhankelijk van producenten en maken voor u de beste keuzes in materialen, systeem en prijs.

Verschil 04

Alle projecten voldoen aan de normen van de Vakrichtlijn, het kwaliteitshandboek voor platte daken.

Verschil 05

Alle projecten voldoen aan KOMO procescertificaat BRL 4702 en worden daarop gecontroleerd.

Projecten met 10 jaar waterdichtheidsgarantie

De 30 DAKMERK erkende dakdekkers leveren jaarlijks duizenden projecten op. Elk project is grondig gecontroleerd en wordt op basis daarvan gecertificeerd. Elke opdrachtgever ontvangt het DAKMERK garantiecertificaat. Als teken van goed werk ontvangen alle DAKMERK goedgekeurde projecten de 10 jaar waterdichtheidsgarantie van het DAKMERK Waarborgfonds. Hieronder vindt u een overzicht van alle projecten.