DAKMERK MAAKT HET VERSCHIL

Verschil 08

Alle DAKMERK goedgekeurde projecten zijn bij insolvabiliteit van een dakdekker gegarandeerd voor waterdichtheid.

Verschil 09

Gebruiksdaken kunnen voor het verwijderen en terugplaatsen van op het dak aangebrachte zaken aanvullend worden verzekerd.

Verschil 01

DAKMERK erkende dakdekkers worden continu gecontroleerd op de hoge DAKMERK kwaliteitseisen.

Verschil 02

Álle projecten worden door een onafhankelijke deskundige vóór uitvoering gecontroleerd op o.a. materialen en systeem.

Verschil 03

DAKMERK erkende dakdekkers zijn onafhankelijk van producenten en maken voor u de beste keuzes in materialen, systeem en prijs.

Verschil 04

Alle projecten voldoen aan de normen van de Vakrichtlijn, het kwaliteitshandboek voor platte daken.

Verschil 05

Alle projecten voldoen aan KOMO procescertificaat BRL 4702 en worden daarop gecontroleerd.

Verschil 06

Onafhankelijke inspecteurs borgen de DAKMERK kwaliteit door fysieke inspecties tijdens uitvoering van het werk.

Verschil 07

Door DAKMERK goedgekeurde projecten ontvangen de eigen, onafhankelijke 10 jaar waterdichtheidsgarantie.

VAKRICHTLIJN GESLOTEN DAKBEDEKKINGSSYSTEMEN

Inhoudsopgave
Deel A
Informatie voor dakbedekkingsconstructies 
en dakbedekkingssystemen 
Deel B
Bitumen dakbedekkingsconstructies 
en -systemen, ontwerprichtlijnen
Deel C
Uitvoeringsrichtlijnen en 
details bitumen dakbedekkingssystemen
Deel D
Kunststof (PVC) en rubber (EPDM) dakbedekkingsconstructies 
en -systemen, ontwerprichtlijnen
Deel E
Uitvoeringsrichtlijnen en details kunststof (PVC) 
en rubber (EPDM) dakbedekkingssystemen

20 Juli 2010