DAKMERK MAAKT HET VERSCHIL

Verschil 07

Door DAKMERK goedgekeurde projecten ontvangen de eigen, onafhankelijke 10 jaar waterdichtheidsgarantie.

Verschil 08

Alle DAKMERK goedgekeurde projecten zijn bij insolvabiliteit van een dakdekker gegarandeerd voor waterdichtheid.

Verschil 09

Gebruiksdaken kunnen voor het verwijderen en terugplaatsen van op het dak aangebrachte zaken aanvullend worden verzekerd.

Verschil 01

DAKMERK erkende dakdekkers worden continu gecontroleerd op de hoge DAKMERK kwaliteitseisen.

Verschil 02

Álle projecten worden door een onafhankelijke deskundige vóór uitvoering gecontroleerd op o.a. materialen en systeem.

Verschil 03

DAKMERK erkende dakdekkers zijn onafhankelijk van producenten en maken voor u de beste keuzes in materialen, systeem en prijs.

Verschil 04

Alle projecten voldoen aan de normen van de Vakrichtlijn, het kwaliteitshandboek voor platte daken.

Verschil 05

Alle projecten voldoen aan KOMO procescertificaat BRL 4702 en worden daarop gecontroleerd.

Verschil 06

Onafhankelijke inspecteurs borgen de DAKMERK kwaliteit door fysieke inspecties tijdens uitvoering van het werk.

Veel gestelde vragen

Hieronder hebben we de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

  • Hoe wordt DAKMERK betaald?

   DAKMERK wordt betaald via de jaarlijkse contributie van de bedrijven die het DAKMERK-keur mogen voeren. Het voorschrijven van DAKMERK-kwaliteit kost de opdrachtgever in principe niets.

  • Geeft DAKMERK ook technische adviezen?

   DAKMERK geeft in principe geen technische adviezen aan voorschrijvende instanties en/of opdrachtgevers. Wel bemiddelt DAKMERK tussen de aanvrager en onafhankelijke adviesbureaus. DAKMERK werkt uitsluitend samen met andere organisaties om de kwaliteit van bitumineuze en kunststofdaken te verhogen en om de kwaliteitseisen van DAKMERK-dakdekkers te controleren. Zo is DAKMERK één van de initiators en bewakers van de Vakrichtlijn. De Vakrichtlijn harmoniseert alle kwaliteitsmaatstaven voor het platte dak. In de Vakrichtlijn zijn alle relevante normen en BRL’s (Beoordelingsrichtlijnen), zoals de NEN 6050 en de KOMO BRL 4702 verwerkt. U kunt de Vakrichtlijn gratis aanvragen bij het DAKMERK secretariaat.

  • In hoeverre is DAKMERK onafhankelijk?

   DAKMERK is volledig onafhankelijk. DAKMERK heeft geen binding met fabrikanten of branche organisaties en wordt niet door derden gefinancierd. DAKMERK werkt wel nauw samen met andere partijen om de kwaliteit van bitumineuze en kunststof dakbedekkingen te verbeteren. DAKMERK is een stichting: er zijn geen participanten die het kwaliteitsbeleid van DAKMERK kunnen bepalen. Alleen het bestuur en de Raad van Advies bepalen het beleid. De Technische commissie adviseert in dit beleid en het secretariaat voert het beleid uit.

  • Aan welke eisen moet een dakdekkersbedrijf voldoen om het DAKMERK-keur te mogen voeren?

   Om het DAKMERK-keur te mogen voeren moeten dakdekkersbedrijven :

   • Ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel in het gebied van vestiging;
   • In het bezit zijn van het KOMO procescertificaat BRL 4702;
   • In het bezit zijn van het VCA-certificaat;
   • Werkwijze hebben conform arbo-richtlijnen; 
   • Werkwijze hebben conform Vestigingswet bedrijven;
   • In het bezit zijn van het diploma Algemene Ondernemers Vaardigheden;
   • In het bezit zijn van het vakdiploma 'Vakbekwaamheid voor het bitumineuze dakbedekkingsbedrijf';
   • In het bezit zijn van een accountantsverklaring dat de aangiften belastingen, sociale lasten en pensioenen over het lopende en de voorgaande twee boekjaren juist zijn ingevuld, volledig zijn ingediend en tijdig zijn betaald;
   • Verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid.
  • Wat valt er onder de kwaliteitscontrole van DAKMERK?

   Van elk voorgeschreven bestek controleert DAKMERK onder andere:

   • de toegepaste materialen
   • de systeem- en pakketopbouw de windbelasting
   • de bevestiging 

   Onafhankelijke inspecteurs controleren het werk steekproefsgewijs op 40 punten. Deze inspecties worden gerapporteerd en zo nodig besproken met de dakdekker. Indien noodzakelijk worden er corrigerende maatregelen genomen. Daarnaast controleert DAKMERK de solvabiliteit van het dakdekkersbedrijf.

  • Wat is DAKMERK?

   Als onafhankelijke kwaliteitsorganisatie maakt DAKMERK zich sterk voor de kwaliteit van het dakdekken van het platte dak met bitumen- en kunststof dakbedekking. DAKMERK geeft opdrachtgevers de zekerheid van een kwalitatief hoogstaand dak met 10 jaar waterdichtheidsgarantie. Het is van groot belang dat u een DAKMERK garantie op uw dak krijgt. DAKMERK is onafhankelijk van producten en handelaren.