FAQ - Dakmerk

Kwaliteit op het hoogste niveau

Veel gestelde vragen

Hieronder hebben we voor u de meest gestelde vragen op een rij gezet. Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

DAKMERK wordt betaald via de jaarlijkse contributie van de bedrijven die het DAKMERK-keur mogen voeren. Het voorschrijven van DAKMERK-kwaliteit kost de opdrachtgever niets.

DAKMERK geeft in principe geen technische adviezen aan voorschrijvende instanties en/of opdrachtgevers. Wel bemiddelt DAKMERK tussen de aanvrager en onafhankelijke adviesbureaus. DAKMERK werkt uitsluitend samen met andere organisaties om de kwaliteit van bitumineuze en kunststof daken te verhogen en om de kwaliteitseisen van DAKMERK-dakaannemers te controleren. Zo is DAKMERK één van de initiators en bewakers van de Vakrichtlijn. De Vakrichtlijn harmoniseert alle kwaliteitsmaatstaven voor het platte dak. In de Vakrichtlijn zijn alle relevante normen en BRL’s (Beoordelingsrichtlijnen), zoals de NEN 6050 en de KOMO BRL 4702 verwerkt. U kunt de Vakrichtlijn gratis aanvragen bij het DAKMERK secretariaat.

DAKMERK is volledig onafhankelijk. DAKMERK heeft geen binding met fabrikanten of branche-organisaties en wordt niet door derden gefinancierd. DAKMERK is een stichting: er zijn geen participanten die het kwaliteitsbeleid van DAKMERK kunnen bepalen. Alleen het bestuur en de Raad van Advies bepalen het beleid. De Technische commissie adviseert in dit beleid en het secretariaat voert het beleid uit.

Om het DAKMERK-keur te mogen voeren moeten dakaannemers:

 • Ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel in het gebied van vestiging
 • In het bezit zijn van het KOMO-procescertificaat BRL 4702
 • In het bezit zijn van het VCA-certificaat
 • Werkwijze hebben conform arbo-richtlijnen
 • In het bezit zijn van het diploma Algemene Ondernemers Vaardigheden
 • In het bezit zijn van het vakdiploma ‘Vakbekwaamheid voor het bitumineuze dakbedekkingsbedrijf’
 • In het bezit zijn van een accountantsverklaring dat de aangiften belastingen, sociale lasten en pensioenen over het lopende en de voorgaande twee boekjaren juist zijn ingevuld, volledig zijn ingediend en tijdig zijn betaald
 • Verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Van elk gemeld project controleert DAKMERK onder andere:

 • de toegepaste materialen
 • de systeem- en pakketopbouw en de windbelasting
 • de bevestiging

Onafhankelijke inspecteurs controleren het werk steekproefsgewijs op 40 punten. Deze inspecties worden gerapporteerd en zo nodig besproken met de dakaannemer. Indien noodzakelijk worden corrigerende maatregelen genomen. Daarnaast controleert DAKMERK de solvabiliteit van het dakaannemersbedrijf.

DAKMERK is hét Nederlandse keurmerk voor bitumineuze en kunststof daken. Een keurmerk dat staat voor kwaliteit en onafhankelijk is van producten en handelaren. Gecertificeerde dakaannemers voldoen aan zeer strenge criteria, zijn KOMO-procesgecertificeerd en laten al hun projecten vooraf toetsen op onder andere systeemkeuze, pakketopbouw en materiaalkeuze. Bij de uitvoering controleren onafhankelijke inspecteurs steekproefsgewijs de projecten ter plekke of de dakbedekkingsconstructies op de juiste wijze manier zijn aangebracht.

Zo krijgt u maximale zekerheid over de kwaliteit, onderstreept met 10 jaar waterdichtheidsgarantie.

Voor multifunctionele gebruiksdaken kan de garantie uitgebreid worden met de DAKMERK MULTI garantie.

Daken zijn steeds vaker gebruiksdaken die multifunctioneel worden ingezet. Als parkeerdek, groendak, energiedak, speeltuin of zelfs als voetbalveld. Bij onverhoopte lekkage zal alle opbouw  (deels) verwijderd moeten worden en later weer teruggeplaatst.
Ook hier biedt DAKMERK uitkomst. U kunt de DAKMERK garantie eenvoudig uitbreiden met de MULTI garantie, waarbij, bij eventuele problemen met de waterdichtheid, het verwijderen en weer aanbrengen van de multifunctionele laag verzekerd is. Voorwaarde is wel dat het totale multifunctionele dak in de opdracht van de DAKMERK dakaannemer besloten ligt.