DAKMERK MAAKT HET VERSCHIL

Verschil 02

Álle projecten worden door een onafhankelijke deskundige vóór uitvoering gecontroleerd op o.a. materialen en systeem.

Verschil 03

DAKMERK erkende dakdekkers zijn onafhankelijk van producenten en maken voor u de beste keuzes in materialen, systeem en prijs.

Verschil 04

Alle projecten voldoen aan de normen van de Vakrichtlijn, het kwaliteitshandboek voor platte daken.

Verschil 05

Alle projecten voldoen aan KOMO procescertificaat BRL 4702 en worden daarop gecontroleerd.

Verschil 06

Onafhankelijke inspecteurs borgen de DAKMERK kwaliteit door fysieke inspecties tijdens uitvoering van het werk.

Verschil 07

Door DAKMERK goedgekeurde projecten ontvangen de eigen, onafhankelijke 10 jaar waterdichtheidsgarantie.

Verschil 08

Alle DAKMERK goedgekeurde projecten zijn bij insolvabiliteit van een dakdekker gegarandeerd voor waterdichtheid.

Verschil 09

Gebruiksdaken kunnen voor het verwijderen en terugplaatsen van op het dak aangebrachte zaken aanvullend worden verzekerd.

Verschil 01

DAKMERK erkende dakdekkers worden continu gecontroleerd op de hoge DAKMERK kwaliteitseisen.

DAKMERK-kwaliteitseisen

DAKMERK erkende dakdekkers voldoen wat betreft vakmanschap aan de strenge toelatingscriteria en zijn in het bezit zijn van en werken volgens het KOMO procescertificaat BRL 4702. Hun projecten worden vóór applicatie door DAKMERK technisch beoordeeld op o.a. ontwerp, materiaalkeuze, systeem- en pakketopbouw en bevestiging

Inspectie tijdens applicatie

De kwaliteit van werken in uitvoering worden steekproefsgewijs, frequent en onaangekondigd op circa 40 inspectiepunten geïnspecteerd. De onafhankelijke inspecteurs rapporteren hun bevindingen aan de dakdekker. Indien er aanleiding is, worden de uitkomsten met de dakdekker besproken. Zo nodig worden er direct maatregelen genomen om de kwaliteit van de applicatie te borgen.

Benchmark voor vergelijking

DAKMERK verwerkt jaarlijks de resultaten van alle rapportages in een overzicht. Met deze benchmark kan elk dakdekker zijn eigen score op een groot aantal onderdelen vergelijken met andere participanten en zelf beoordelen hoe hij zijn kwaliteit kan verbeteren.

Het garantiecertificaat van DAKMERK

Nadat aan alle kwaliteitseisen is voldaan, geeft DAKMERK voor het werk een eigen garantiecertificaat af. De opdrachtgever is hiermee 10 jaar lang verzekerd van een waterdicht dak. Blijft de dakdekker in die periode door insolventie in gebreke, dan behoudt de opdrachtgever via het waarborgfonds van DAKMERK zijn 10 jaar waterdichtheidsgarantie.