Over Dakmerk

DAKMERK is hét Nederlandse keurmerk voor bitumineuze en kunststof daken

Een keurmerk dat staat voor kwaliteit

Gecertificeerde dakdekkersbedrijven voldoen aan zeer strenge criteria, zijn KOMO-procesgecertificeerd en laten al hun projecten vooraf toetsen op onder andere systeemkeuze, pakketopbouw en materiaalkeuze. Bij de uitvoering controleren onafhankelijke inspecteurs steekproefsgewijs ter plekke of de dakbedekkingsconstructies op de juiste manier zijn aangebracht.

Zo krijgt u maximale zekerheid over de kwaliteit, onderstreept met 10 jaar waterdichtheidsgarantie. Voor multifunctionele gebruiksdaken kan de garantie uitgebreid worden met de DAKMERK MULTI garantie.

Getoetst

Gecontroleerd

Gecontroleerd

Gegarandeerd

Geborgd

Geborgd

Maximale zekerheid over dakkwaliteit

Maximale zekerheid over dakkwaliteit

Een dak beschermt het gebouw en alles en iedereen daarbinnen. Daar moet iedereen volledig op kunnen vertrouwen: bewoners, gebruikers, aannemers en woningbouwverenigingen.

Toetsing vooraf van elk project

Een goed dak begint met een professioneel plan. Daarom wordt elke dakbedekkingsconstructie vóóraf gedetailleerd getoetst aan de hand van onafhankelijke toetsingscriteria ten aanzien van onder andere systeemkeuze, pakketopbouw en materiaalkeuze.

Toetsing vooraf van elk project
Kwaliteitsborging in 40 varianten

Kwaliteitsborging in 22 varianten

De kwaliteit van werken in uitvoering worden steekproefsgewijs, frequent en onaangekondigd op zo’n 22 inspectiepunten geïnspecteerd. De onafhankelijke inspecteurs rapporteren hun bevindingen aan de dakdekker. Wanneer daar aanleiding voor is worden de uitkomsten met de dakdekker besproken. Zo nodig worden direct maatregelen genomen om de kwaliteit van het werk te borgen.

Vind een erkende dakaannemer

Een DAKMERK dakaannemer voor uw volgende project?
De dakdekkers van DAKMERK bespreken graag met u de mogelijkheden.