DAKMERK MAAKT HET VERSCHIL

Verschil 04

Alle projecten voldoen aan de normen van de Vakrichtlijn, het kwaliteitshandboek voor platte daken.

Verschil 05

Alle projecten voldoen aan KOMO procescertificaat BRL 4702 en worden daarop gecontroleerd.

Verschil 06

Onafhankelijke inspecteurs borgen de DAKMERK kwaliteit door fysieke inspecties tijdens uitvoering van het werk.

Verschil 07

Door DAKMERK goedgekeurde projecten ontvangen de eigen, onafhankelijke 10 jaar waterdichtheidsgarantie.

Verschil 08

Alle DAKMERK goedgekeurde projecten zijn bij insolvabiliteit van een dakdekker gegarandeerd voor waterdichtheid.

Verschil 09

Gebruiksdaken kunnen voor het verwijderen en terugplaatsen van op het dak aangebrachte zaken aanvullend worden verzekerd.

Verschil 01

DAKMERK erkende dakdekkers worden continu gecontroleerd op de hoge DAKMERK kwaliteitseisen.

Verschil 02

Álle projecten worden door een onafhankelijke deskundige vóór uitvoering gecontroleerd op o.a. materialen en systeem.

Verschil 03

DAKMERK erkende dakdekkers zijn onafhankelijk van producenten en maken voor u de beste keuzes in materialen, systeem en prijs.

Is uw dak wel berekend op veelzijdig gebruik?

In Nederland worden platte daken steeds vaker als gebruiksdaken en multifunctioneel gebruikt. Op de eerste plaats moet een dak een gebouw waterdicht maken. Maar tegenwoordig kan een dak meer functies hebben: om op te recreëren, om CO2 te reduceren of om water te bufferen. Er worden groendaken aangelegd met beplanting van mos of sedum, maar ook complete daktuinen. Ook energiewinning en parkeren krijgen een plek op moderne daken. Al die verschillende gebruiksmogelijkheden stellen extra hoge eisen aan het dak. Zowel aan de materialen, als aan de applicatie.

DAKMERK: heel goed voor gebruiksdaken

Als onafhankelijke organisatie ziet DAKMERK ook toe op de kwaliteit van daken die méér moeten doen, dan alleen maar water tegenhouden. DAKMERK erkende dakdekkers bezitten de kennis en kunde om dit soort daken kwalitatief hoogwaardig uit te voeren. Voor welk doel een dak ook wordt gebruikt, u kunt er zeker van zijn, dat de kwaliteit van het dak voldoet aan de eisen die het gebruiksdeel, dat erop wordt aangebracht, eraan stelt. Dat is een prettige gedachte als er bij u ook meer op het dak gebeurd.

DAKMERK MULTI garantie: Maximale zekerheid op multifunctionele daken

Stel; u krijgt lekkage op uw multifunctionele dak. Tot overmaat van ramp is bij de meeste dakdekkers alleen het herstel van de dakbedekking verzekerd. U moet dan zelf opdraaien voor de kosten voor het verwijderen en opnieuw aanbrengen van alles wat zich op het dak bevindt. En dat kan flink in de papieren lopen. Met DAKMERK MULTI garantie bent u daar gelukkig allemaal wél voor verzekerd. Het gebruiksdeel wordt dan ook onder verantwoordelijkheid van de DAKMERK erkende dakdekker aangebracht. U weet dan zeker dat uw dak wat betreft systeem en toegepaste materialen aan de hoogste standaard voldoet.

De voordelen op een rijtje:

  • Verzekerd van een onafhankelijk keuringsinstituut
  • Verzekerd van 10 jaar garantie op herstel en functioneren van de dakbedekking
  • Verzekerd van verwijderen van de op het dak aangebrachte zaken
  • Verzekerd van opnieuw aanbrengen van de op het dak aangebrachte zaken
  • Verzekerd van garantie, ook als de DAKMERK participant in gebreke blijft

Lees er meer over in onze informatiefolder