Geen zorgen meer om de Wkb met een dakaannemer van DAKMERK

Dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vanwege de coronacrisis met een jaar is uitgesteld, zal voor veel aannemers eerder een zegen dan een vloek zijn. Want, ondanks de positieve impact die de wet zal gaan hebben, zorgt-ie nu vooral voor kopzorgen vanwege de implementatie ervan.

Geen zorgen meer om de Wkb met een dakaannemer van DAKMERK

Er is echter in elk geval één manier om die kopzorgen te verminderen: werken met een dakaannemer die is aangesloten bij DAKMERK.

Wkb: ook voor DAKMERK eerst even zoeken

Toegegeven, ook voor ons was het eerst even zoeken naar een manier om de Wkb zo goed mogelijk op te kunnen volgen. DAKMERK blijkt echter al heel goed te hebben voorgesorteerd. We zijn tenslotte een keurmerk met een bewezen kwaliteitssystematiek, gecombineerd met een tienjarige waterdichtheidsgarantie. Ook in het onverhoopte geval dat een dakaannemer door insolventie niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Hiervoor is een onafhankelijk waarborgfonds in het leven geroepen. En, zoals onze directeur Jeanine van Noordenne terecht opmerkte in Cobouw: “De Wkb moet geen papieren tijger worden.”

Een nóg hogere kwaliteit

De wet biedt echter ook kansen. Een nog hoger kwaliteitsniveau, bijvoorbeeld. En laat dat nu net zijn waar de DAKMERK-dakaannemer perfect op aansluit. Eenmaal aangesloten bij DAKMERK wordt deze dakaannemer mét DAKMERK-keurmerk regelmatig steekproefsgewijs gecontroleerd op de in uitvoering zijnde projecten, om te bekijken of deze voldoen aan de belangrijkste eisen uit de Vakrichtlijn en de BRL 4702. Deze controle bestaat uit maar liefst zo’n veertig punten, uiteenlopend van hoe veilig zij op hoogte werken, tot aan de detaillering bij de dakranden en de waterdichtheid. Ons keurmerk biedt zo de nodige garantie.

Van technische beoordeling tot procescertificaat

Daarnaast zorgt DAKMERK vooraf voor een technische beoordeling van onder meer de materiaalkeuze en de systeem- en pakketopbouw van het project én moet de dakaannemer beschikken over het belangrijke KOMO-procescertificaat BRL 4702. Kortom: vraag je een DAKMERK-dakaannemer voor jouw project, dan kun je er zeker van zijn dat er kwaliteit geleverd wordt.

Deel het artikel:

DAKMERK dakaannemers vestigen record

Waterdaken zijn in opkomst. Net als groendaken spelen ze een steeds belangrijkere rol in de waterbeheersing, zeker in de verstedelijkte gebieden. Maar risico’s zijn er ook, weet Jeanine van Noordenne, directeur van DAKMERK.

De meerwaarde van het multifunctionele platte dak – en dat op korte termijn