Het platte dak in 2050

DAKMERK garandeert al dertig jaar de kwaliteit van platte daken in Nederland. Vanaf 2014 doet ze dit met MULTI-garantie: een tienjarige garantie speciaal voor multifunctionele daken. En dit voldoet aan een behoefte. Want van milieu-uitdagingen tot energietransitie en ruimtestress: het multifunctionele platte dak heeft de toekomst!

Het platte dak in 2050

‘Multifunctionele daken spelen in ons land een steeds belangrijke rol,’ weet Jeanine van Noordenne, directeur van DAKMERK, opgericht in 1992. ‘Onze omgeving is de afgelopen jaren immers ingrijpend veranderd en dichter bebouwd. Dat brengt zowel uitdagingen als verantwoordelijkheden met zich mee. En allemaal beseffen we inmiddels hoe waardevol en veelbelovend het plattedaklandschap daarbij eigenlijk is.’

Waardevol en veelbelovend, op wat voor manier?

‘Inmiddels bijna tien jaar geleden kwam DAKMERK met Multi Garantie. Het was een totaal nieuwe zekerheid voor de toen al ongeveer 450 miljoen vierkante meter veelal nog onbebouwd oppervlak: de Nederlandse platte daken. Ze zijn waardevol, omdat ze extra oppervlak bieden. En veelbelovend, omdat dit extra oppervlak inzetbaar is voor veel van de uitdagingen waar we nu voor staan. Met Multi Garantie wilden we de markt zekerheid kunnen bieden, eventuele twijfels wegnemen, kwaliteit kunnen garanderen.’

Je speekt van uitdagingen. Over welke heb je het dan?

‘Milieu, energie en ruimtegebrek zien wij als de drie grote thema’s van de komende tien jaar. Het multifunctionele dak helpt om deze aan te pakken. Dat gebeurt ook, weten we, want sinds vijf jaar houden we goed bij hoe het plattedaklandschap zich ontwikkelt. En zien we hoe het multifunctionele gebruik ervan toeneemt. Er zijn natuurlijk ook direct dringende uitdagingen, zoals materiaalschaarste, stikstofperikelen en personeelstekorten die tot vertraging leiden. DAKMERK is er natuurlijk niet om deze problemen voilledig op te lossen. Wel om de kwaliteit van het platte dak te garanderen, wat kan helpen om de problemen te lijf gaan. Daartoe moeten we stelling nemen.’

Stelling nemen?

‘Kwaliteit garanderen. Zekerheid bieden. Doen waarvoor we zijn. En daarbij meegaan met de tijd. Soms een klein beetje vooroplopen zelfs. De weg vrij maken voor de verdere ontwikkeling van multifunctionele daken.’

Hoe doe je dat concreet?

‘Door op elk noodzakelijk vlak in te staan voor de kwaliteit die noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het multifunctionele platte dak. Fabrikanten zijn bijvoorbeeld altijd bezig met productverbetering, met besparingen ook. De afgelopen dertig jaar is het materiaalgebruik hierdoor enorm veranderd. Wat ze gebruiken moet altijd KOMO-gecertificeerd zijn, zodat we weten dat die materialen écht goed zijn. Arbeid is net zoiets. Wie op het dak werkt moet geschoold zijn en worden. Ook die kwaliteit moeten we bewaken.’

Je zegt: onze omgeving is ingrijpend veranderd. En DAKMERK zelf?

‘DAKMERK is sinds de oprichting in 1992 denk ik niet wezenlijk anders. Nee, dat weet ik wel zeker. We zijn immers opgericht voor kwaliteit en de garantie daarvan. Voor veiligheid ook. Niet alleen wil iedereen veilig zijn ónder een dak, maar ook aan het eind van de dag veilig thuiskomen van het werken óp een dak. Die redenen voor bestaan zijn nu nog precies hetzelfde als toen, dertig jaar geleden. De eisen die we stellen zijn wel anders en hoger.

En over dertig jaar? Hoe denk je dat DAKMERK en de omgeving er dan uitzien?

‘Dat is dus na 2050, als we volgens het klimaatakkoord zo’n beetje CO2-neutraal moeten zijn? Ik denk… Nee, weet wel vrij zeker dat dan een groot deel van alle platte daken multifunctioneel in gebruik zijn. En dat ze merkbaar en meetbaar bijdragen aan duurzaamheid en leefbaarheid. Garanderen kan ik het niet, maar DAKMERK zal er wel álles aan doen om zo’n toekomst mogelijk te maken.’

Deel het artikel:

DAKMERK dakaannemers vestigen een record. In 2023 leverden ze meer dan 400.000 m2 op aan multifunctionele daken. Dit blijkt uit cijfers van DAKMERK, dat sinds 2016 de groeicijfers bijhoudt. Opdrachtgevers investeren meer in kwaliteit en zekerheid.

Waterdaken zijn in opkomst. Net als groendaken spelen ze een steeds belangrijkere rol in de waterbeheersing, zeker in de verstedelijkte gebieden. Maar risico’s zijn er ook, weet Jeanine van Noordenne, directeur van DAKMERK.

De meerwaarde van het multifunctionele platte dak – en dat op korte termijn