DAKMERK MAAKT HET VERSCHIL

Verschil 03

DAKMERK erkende dakdekkers zijn onafhankelijk van producenten en maken voor u de beste keuzes in materialen, systeem en prijs.

Verschil 04

Alle projecten voldoen aan de normen van de Vakrichtlijn, het kwaliteitshandboek voor platte daken.

Verschil 05

Alle projecten voldoen aan KOMO procescertificaat BRL 4702 en worden daarop gecontroleerd.

Verschil 06

Onafhankelijke inspecteurs borgen de DAKMERK kwaliteit door fysieke inspecties tijdens uitvoering van het werk.

Verschil 07

Door DAKMERK goedgekeurde projecten ontvangen de eigen, onafhankelijke 10 jaar waterdichtheidsgarantie.

Verschil 08

Alle DAKMERK goedgekeurde projecten zijn bij insolvabiliteit van een dakdekker gegarandeerd voor waterdichtheid.

Verschil 09

Gebruiksdaken kunnen voor het verwijderen en terugplaatsen van op het dak aangebrachte zaken aanvullend worden verzekerd.

Verschil 01

DAKMERK erkende dakdekkers worden continu gecontroleerd op de hoge DAKMERK kwaliteitseisen.

Verschil 02

Álle projecten worden door een onafhankelijke deskundige vóór uitvoering gecontroleerd op o.a. materialen en systeem.

Gegarandeerde waterdichtheid

Als u voor DAKMERK kwaliteit kiest, bent u verzekerd van hoge kwaliteit en kunt u vertrouwen op de waterdichtheid van uw dak. Alle door DAKMERK garandeerde projecten zijn door onafhankelijke deskundige gecontroleerd en goedgekeurd. Ze voldoen aan de hoogste normen.
De 10 jaar waterdichtheidsgarantie daarvan is ondergebracht bij de Stichting Waarborgfonds DAKMERK. Mochten bedrijven door insolventie niet meer aan hun verplichting kunnen voldoen, neemt het DAKMERK Waarborgfonds die garantieverplichting automatisch over.

download-garantiecertificaat.pdf

8d5c3a64e3406fefc94d42088c8dd029.jpg